Cadastrare gratuită pentru cetăţenii comunei Vânători-Neamţ

Comuna Vânători-Neamţ a fost prinsă într-un proiect european care are ca obiect „Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară” prin Programul Major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înrefistrare a proprietăţilo rurale din România”.

De altfel, în data de 23.06.2021 a fost semnat contractul înregistrat la ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) cu numărul 27707 din 23.06.2021. Societatea câştigătoare a contractului este SC Total Business Land din Alba Iulia.

În prima fază a proiectului se va face popularizarea proiectului prin oferirea de afişe de înştiinţare la toate fişierele (avizierele) din satele comunei, inclusiv la sediul primăriei. Administraţia locală are în vedere ca fiecare gospodărie să primească câte un pliant de informare cu ceea ce presupune cadastrarea. De asemenea, primăria a stabilit să pună la dispoziţie câte o locaţie în care echipele de lucru se vor întâlni cu cetăţenii, vor informa şi vor culege date şi acte privitoare la proprietăţile fiecăruia. În satul Vânători colectarea datelor se va face la sediul primăriei, iar în satele Lunca şi Nemţişor colectarea datelor se va face la centrele de informare situate lângă bisericile din cele două sate.

Cetăţenii trebuie să fie informaţi despre acest proiect de cadastrare care este gratuit şi trebuie să colaboreze cu noi pentru a putea fi executate măsurătorile atât în intravilan cât şi în extravilan. Campania de măsurători a intravilanului va începe pe 20 septembrie anul acesta şi se estimează ca la finalul anului 2023 întreg proiectul să fie finalizat. Cetăţenii trebuie să mai ştie că la finalizarea unei parcele sau zone rezultatul cadastrării va fi afişat la sediul primăriei pentru consultare timp de 60 de zile, pentru a fi timp de a se efectua corecturi dacă este cazul. Unde există deja efectuate documentaţii de cadastrare şi intabulare acestea vor fi preluate de către echipele de lucru. Vom colabora cu toţi cei implicaţi în acest proiect, pentru a finaliza cu succes acest proiect atât de necesar şi benefic fiecărei gospodării din comună. Vreau să mulţumesc conduceri ANCPI Neamţ, pentru sprijin şi implicare în acest proiect”, ne-a spus Adriana Petrariu, primarul comunei Vânători-Neamţ.

C.T. STURZU