Baza Hipică: Amintirile ne răscolesc. Doar pe unii!…

Pas cu pas, terenul pe care se află Baza Hipică „Virgil Bărbuceanu” îşi urmează drumul stabilit spre trecerea, prin licitaţie, în proprietatea altcuiva decât municipiul Piatra-Neamţ. Întrucât emoţia publică şi indignarea au bătut în retragere, iar despre responsabilitate politico-administrativă şi declaraţii războinice inutile nu are rost să discutăm, am găsit de cuviinţă să reconstituim, atât cât ne stă în putinţă, câteva pagini uitate sau ignorate despre operaţiunile derulate în  bază, după Revoluţie. Nu rezolvă problema, dar ajută pe oricine vrea să înţeleagă cum nişte unii, nişte suboameni, şi-au bătut şi îşi bat joc de oraş, dar mai ales de animalul suprem, calul.

Concitadinul Corneliu Brohanschi ia o leafă sigură în calitate de administrator special la SC Perla Invest SRL, vârf de lance defunct al costisitorului turism fără turişti consacrat la Piatra-Neamţ. Societatea este supusă unei proceduri de reorganizare (modificată şi prelungită) de care se ocupă administratorul judiciar BDO Business Restructuring SPRL. Într-o frumoasă zi de august, Brohanschi era să intre în istoria comunicării, transparenţei şi respectării legii în urbea de sub Telegoală. Părea a înţelege că solicitarea verbală de informaţii publice are suport legal imbatabil în Legea 544/2001. Visul s-a destrămat odată cu răspunsul transmis. Admite că e vorba de „informaţii publice referitoare la terenul aferent Bazei Hipice şi relaţia/raportul cu Asociaţia Club Sportiv Ecvestru”, însă trimite în bătaie de joc nişte documente nefolositoare (foto 1). Explicaţia e simplă: îşi permite. Dinspre partea oraşului proprietar, prin reprezentantele Florentina Moise-Luca (PSD) şi Alina Tatomir (PMP), desemnate de Consiliul Local, nu e tulburat. Cu administratorul judiciar veselia e totală, după regula că până la coordonatorul Nic Bălan te rad sfinţii. Pretextul mincinos e că unele documente legate de patrimoniul public şi activităţi care îl folosesc ar fi confidenţiale. În joc a fost aruncată o anume Denisa Bucur, de la BDO, care are treabă cu legea cam cât ministrul Virgil Popescu cu Energia. Forţele reunite mai presus de Baza Hipică şi legi au articulat ceva despre faptul că opiniile juriştilor cu privire la documentele publice ce pot fi făcute… publice nu sunt unanime, motiv pentru care nu s-a ajuns la nicio concluzie. Li s-a semnalat că, la ultima verificare, Legea 544/2001 nu era abrogată. Opiniile juriştilor nu interesează, nu impresionează, fiindcă art. 1 şi art. 2, litera (a) şi (b) nu lasă loc de opinii, de interpretări.

Foto 1

***

De o deosebită însemnătate teoretică şi practică, având în vedere acţiunea prioritară de a înţelege ce caută Clubul Sportiv Ecvestru (cu partea de călărie) şi ALCORADU SRL (proprietarul activelor) în Baza Hipică „Virgil Bărbuceanu”, devin o serie de documente şi acte istorice, destul de bine dosite în prezent. Dacă într-un articol anterior am arătat cum clubul sportiv iniţial a făcut acte cu oraşul pe bază de hotărâre de consiliu local, acum e un bun moment să redescoperim un contract de vânzare-cumpărare (foto 2). Datează din 6 ianuarie 2004. SC Girostar SA Girov, reprezentată de administratorul judiciar SC Valorificări Active SRL Piatra-Neamţ, vinde, iar SC Alcoradu SRL, cu al său vestit Daniel Măricuţa, cumpără. Preţul de vânzare consemnat este 2.565.437.794 lei, în banii din 2004.

Foto 2

Bunurile imobile de la Obiectul contractului se regăsesc în protocolul de predare-primire încheiat în aceeaşi zi. Atrag atenţia repede trei şoproane de vară cu 20 de locuri (161 mp), respectiv 36 locuri (507 mp) şi 60 locuri (614 mp), în fapt adăposturi pentru cai, trainic acoperite cu plăci din interzisul azbociment. Explicit este declarat un singur grajd cai, cu 24 de locuri, în suprafaţă de 425,4 mp. De asemenea, se reţin: tribună lojă metal – 6 tronsoane în suprafaţă de 84 mp, tribună oficială de 100 mp, tribuna A de 247,5 mp, tribuna B de 192,5 mp. (Tribuna de la manej e altceva.) În total, 624 mp. Lesne de observat, lipsesc la numărătoare nişte foişoare construite de sponsori după 1992 pentru etapele de Cupă Mondială Volvo şi Trofeu Dunhill la sărituri peste obstacole.

Într-o documentaţie cadastrală anterioară (28 septembrie 2001), întocmită de foarte populara SC TOPOPREST SRL, descoperim „stupize-stupize” cât cuprinde. La date referitoare la proprietar avem două poziţii (foto 3), Girostar şi Primăria. Într-o coloană era musai de completat tipul actului de proprietate, numărul şi data înregistrării/eliberării. La fostul IAS Girov apare un centralizator al mijloacelor fixe din cadrul societăţii. Primăria dă fără nicio emoţie ca act de proprietate HCL nr. 48 din 18.03.1999. Hotărârea e despre altceva, e cea prin care Asociaţia Sportivă „Girostar” primea în folosinţă gratuită cu fentă suprafaţa de 35.185 mp, terenul bazei, prezentat drept „teren proprietatea privată a municipalităţii”. Până în 2001, terenul crescuse cu 533 mp. Plusul rezulta, chipurile, din măsurători.

Foto 3

În dreptul Girostar figurează şi date interesante referitoare la construcţii (foto 4), cu 19 poziţii de inventar. Pe partea de tribune găsim un număr de 6 construcţii pe schelet metalic, cu următoarele suprafeţe: 83,77 mp, 116,10 mp, 70,66 mp, 35,15 mp, 367,07 mp şi 560, 23 mp. În total, 1.232,98 mp tribune.Cu excepţia aproximării la 84 mp a tribunei cu 6 tronsoane, celelalte nu bat defel cu tribunele vândute în 2004, nici ca număr, nici la suprafaţă. Mai clar, numai tribunele s-au subţiat 608,98 mp în vederea vânzării în beneficiul „salvatorului” Măricuţa de la Şelimbăr, iar asta fără a lua la puricat toate construcţiile reale din Baza Hipică moştenite de la vechiul regim comunist.

Foto 4

Ca în poveştile de adormit pietrenii, pe 19 iulie 2006, se încheie (brusc) un act adiţional la contractul de vânzare-cumpărare din 2004, cu protocolul de predare-primire aferent (foto 5). Girostar ajunsese în faliment, lichidator judiciar fiind SC Fiscal Expert Business SRL Piatra-Neamţ. Pretextul ar fi ajustarea cu denumirile corecte ale activelor, căci descoperiseră ei (brusc) o documentaţie cadastrală tot din 2001. Corectarea vânzării coţcărite s-a făcut (brusc) prin recunoaşterea tribunelor reale. Interesant de sesizat, deoarece altceva-i peste putinţă de dovedit, este că-n martie 2006 fusese aprobată vestita HCL nr. 109, cea cu asocierea între oraş, Alcoradu şi Clubul Sportiv Ecvestru, şi se pregătea semnarea contractului de asociere. (Va urma)

Foto 5

Viorel COSMA

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 504, săptămâna 2 – 8 septembrie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *