Bicaz: cum poți accesa ajutorul de încălzire pentru perioada sezonului rece

Primăria orașului Bicaz începe de luni, 18 octombrie, perioada de înscrieri pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru locuințe pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022. Stimulentul se acordată pentru familiile care realizează un venit net lunar de 1.386 lei/ membru familiei, iar în cazul persoanelor singure nu trebuie să se depășească suma de 2.053 lei.

Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și doresc să beneficieze de stimulentul financiar pentru încălzire, trebuie să depună următoarele documente:

– cerere tip și declarație de proprie răspundere;

– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

– documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie: adeverință salariu NET eliberată de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizații, mandat poștal, cupon de pensie, șomaj, etc.

– certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de serviciul Taxe și Impozite, din cadrul Primăriei orașului Bicaz, pentru toți membrii majori ai familiei;

– adeverințe eliberate de Administrația Finanțelor Publice Bicaz, pentru persoanele care realizează venituri din activități independente, etc;

– copie după factura de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu gaze naturale sau energie electrică;

– adeverință de rol, eliberată de la biroul Registru Agricol Primăriei orașului Bicaz privind statul locuinței, (persoanele care locuiesc la case) ;

– copie după contract de proprietate, închiriere, comodat, concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. (persoanele care locuiesc la bloc).

În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dosarele se depun la sediul Primăriei, în intervalul orar 8:00 – 16:00 de luni până joi și vinerea între orele 8:00 – 14:00.

De remarcat faptul că la începutul săptămânii acesteia Primăria a anunțat că își reduce programul de funcționare, însă cel mai probabil va fi cineva acolo pentru a primi de la populație documentele.

Inna Teodorescu

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *