Mesagerulaprilie 22, 2021
ccd-gabi-banu.jpg

Urmându-și menirea instituțională, Casa Corpului Didactic Neamț a derulat în 2021, o serie de programe de formare ce au îmbrăcat diferite forme: activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho-pedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi (catedre şi cercuri pedagogice); sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi […]

Mesagerulaprilie 16, 2021
isj-mihai-obreja.jpg

Dezvoltarea dimensiunii europene a educației în Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în unități de învățământ, instituții conexe, prin participarea la proiecte educaționale europene în scopul îmbunătățirii calității educației, constituie o preocupare permanentă a compartimentelor proiecte educaționale și dezvoltarea resurselor umane-domeniul management. „Argumentele țin de creșterea interesului personalului didactic, a elevilor și adulților din aceste instituții de […]

Mesageruldecembrie 27, 2020
photo_2020-12-27_14-03-48.jpg

Casa Corpului Didactic Neamț și-a propus în anul școlar 2020-2021 organizarea unor serii de conferințe, simpozioane și ateliere de lucru, tratând teme diverse cum ar fi: Ipostaze ale educației în era digitală – conferință națională, Dialog între cultură și educație – conferință națională, Rolul educativ al tradițiilor și obiceiurilor românești – conferință națională, Ai un […]

Mesageruloctombrie 5, 2020
ccd-neamt-1000x341.jpg

Ziua Mondială a Educației, celebrată în toate instituțiile educative din lume, joacă un rol important în inimile cadrelor didactice și a elevilor. Casa Corpului Didactic Neamț, instituție ce promovează excelența în educație, și-a propus, o dată în plus, să aducă în prim plan, deopotrivă elevi și dascăli. Debutul anului școlar 2020-2019 l-am realizat cu gândul […]

Mesagerulaugust 7, 2020
profesor-03.jpg

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personal şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru cariera didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. Directorul Casei […]

Mesageruliulie 16, 2020
CCD.jpg

Urmând tradiția deja cunoscută, Casa Corpului Didactic Neamț a organizat Simpozionul Internațional ”Școala modernă”, în data de 16 iulie 2020. Aflat la ediția a XVIII-a, simpozionul a venit în fața cadrelor didactice cu o temă de actualitate: Tradiție și inovație. Având atuul metodelor de învățământ tradiționale bine însușite, dar și posibilitatea de a folosi metode […]

Mesagerulmai 7, 2018
ccd-sediu.jpg

Alege să te dezvolți profesional prin Casa Corpului Didactic Neamț, principal furnizor de formare profesională în sistemul de învățământ preuniversitar! Argumentele noastre instituționale și legale sunt următoarele: Este principalul centru de resurse, de promovare a inovației și a reformei în învățământul preuniversitar. Este instituția cu personalitate juridică, aflată sub coordonarea metodologică a Ministerului Educației Naționale, […]

Mesagerulmartie 30, 2017
florentina-moise.jpg

Într-o societate aflată în continuă schimbare, învățarea permanentă nu mai e un lux, ci o condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale ale ariei de activitate în care evoluează specialiștii din fiecare domeniu. În ultimii ani, educația pe tot parcursul vieții (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de […]