Primăria detonează bomba Mivan Kier: Nu se puteau vinde apartamentele!

pietricica turism

Pe 19 aprilie 2018, în Mesagerul de Neamț, apărea ancheta ”Bombă cu efect întârziat: apartamente vândute ilegal de Primărie” (puteți reciti aici), în care demonstram că Primăria Piatra Neamț a vândut 108 apartamente fără vreun temei legal. Este vorba despre locuințele ridicate pe Calea Romanului, pe strada Mihai Viteazu, în blocurile D01-D05, care au statut de locuințe sociale.

Complexul a fost inaugurat cu fast în 2003, iar, în scurt timp, deși avea apartamentele doar în administrare, Consiliul Local Piatra Neamț își aroga calitatea de proprietar al locuințelor construite pe bani guvernamentali.

Primul pas a fost trecerea imobilelor din domeniul public al municipiului în domeniul privat, prin HCL 135/2004, după care al doilea pas a fost aprobarea prețurilor de vânzare, prin HCL 46/2005. De atunci până în prezent, s-au vândut, cum spuneam, 108 apartamente, cu prețuri între 24.475 și 37.000 euro pentru locuințele cu două camere și 28.340 euro pentru unul cu trei camere. În felul acesta, în bugetul Primăriei Piatra Neamț au intrat cam 2,5 milioane de euro, din tranzacții care nu se puteau justifica legal.

* De ce nu puteau fi vândute locuințele

În 2018, chestionat în problema vânzării acestor apartamente, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aruncă bomba: «Regimul juridic al locuinţelor sociale realizate în baza împrumutului garantat de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în favoarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, instituţia publică existentă la momentul adoptării H.G. nr. 687/1997, pentru realizarea unor programe guvernamentale privind alimentarea cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale, este reglementat de dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 114/1996, în forma în vigoare la data realizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Piatra Neamţ, strada Mihai Viteazu nr. 46, 48, 50, 52 şi 54, prin programul amintit, locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, potrivit prevederilor art. 47 din lege ”locuinţele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute”, iar potrivit prevederilor art. 50 alin. (2) ”statul sprijină construcţia de locuinţe sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie in bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin legea bugetului de stat”, programul derulat în baza H.G. nr. 687/1997 instituind o formă de sprijin al statului pentru realizarea acestor categorii de locuinţe. Prevederile menţionate sunt în vigoare şi în prezent, în aceeaşi formă.

Prin instituirea interdicţiei legale de vânzare a locuinţelor sociale, prin dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie, implicit, şi interdicţia schimbării regimului juridic şi schimbării destinaţiei acestora, locuinţele sociale intrând în fondul de locuinţe sociale gestionat de autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia au fost construite, la momentul realizării lor.

Aşa cum am menţionat la punctul 1 din prezenta, locuinţele sociale, indiferent de sursele de finanţare a acestora, nu pot fi vândute, păstrându-şi, pe toată durata existenţei, categoria de folosinţă de locuinţe sociale».

* Primăria recunoaște ilegalitatea și promite… că va analiza

Imediat după apariția materialului, am solicitat Primăriei Piatra Neamț să spună dacă respectivele locuințe se încadrau în categoria celor sociale, potrivit Legii 114/1996. După aproape 30 de zile, am primit un răspuns, care, în mod sigur, deschide calea unor anchete. Sau măcar așa ar trebui.

Deși tehnic, răspunsul Primăriei merită consemnat:

«Respectivele locuințe au fost edificate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor în cadrul obiectivului de investiții ”Locuințe sociale în municipiul Piatra Neamț, amplasament Calea Romanului – 140 de apartamente”, fiind predate municipiului Piatra Neamț prin Procesul Verbal de predare primire nr. 18313 din 30.06.2003. Având în vedere dispozițiile art. 1 din Legea nr. 114/1996, potrivit căreia prezenta lege reglemetează aspectele sociale, economice, tehnice și juridice ale construcției și folosinței locuințelor”, reiese că respectivele apartamente intră sub incidența regimului juridic reglementat de Legea 114/1996».

Sublinierea este în răspunsul primit și reprezintă o recunoaștere a faptului că aceste apartamente nu puteau fi vândute, deoarece legea respectivă (vezi mai sus răspunsul dat de Minister) interzice acest lucru!

Evident, în fața acestei recunoașteri, ne-am fi așteptat să primim și continuarea răspunsului, că s-a făcut o plângere pentru a fi stabiliți vinovații, eventualul prejudiciu cauzat statului român etc. Am primit, în schimb, o frumoasă și neangajantă promisiune, bazată probabil pe ideea că faptele intră sub prevederile prescripției și nimeni nu mai poate fi tras la răspundere: «La nivelul instituției noastre se va proceda la analizarea modului în care, în perioada 2003-2005, a fost aprobată înstrăinarea respectivelor locuințe, urmând ca o decizie în acest sens să fie luată de conducerea instituției».

Atât și nimic mai mult.

* O grămadă de încălcări ale legii și niciun vinovat

Ca să nu mai lungim vorba, există câteva elemente care ar putea constitui osatura unui dosar extrem de solid.

  1. Locuințele sociale respective nu puteau fi vândute. Nici regimul lor juridic nu putea fi schimbat. Consiliul Local de la acea vreme le-a trecut din domeniul public în cel privat. Nu cumva sunt vinovați TOȚI cei care au promovat hotărârea, cei care au dat avizul de legalitate și cei care au ridicat mâna în ședința Consiliului Local, sedință prezidată de Neculai Ivanov? Raportul de specialitate este semnat de Veronica Vasiliu, în acest moment director în Consiliul Județean Neamț, și de Carmen Ilisei. Secretar al municipiului era Vasile Vișan, actualmente pensionar și consilier al președintelui Consiliului Județean Neamț. Este greu de conceput că un om cu experiența lui a putut greși atât de grav.

  2. Prefectura Neamț, brațul Guvernului în teritoriu, nu a văzut grosolana încălcare a legii când i s-a solicitat avizul de legalitate pe HCL?

  3. Compartimentul financiar al Primăriei nu s-a sesizat că primește niște bani pe care nu putea, în mod normal, să-i justifice?

  4. Repartiția locuințelor sociale s-a făcut într-un mod la fel de dubios. Printr-un alt HCL se aprobă repartizarea locuințelor și, potrivit unei anexe, cele 140 de apartamente au fost date ca… locuințe de serviciu! Toate.

Către instituții bugetare, către instituții descentralizate, instituții de cultură, către cluburi sportive, Prefectură, Consiliul Județean, Primărie, către societățile primăriei (Urban, Aqua Calor, Transurban, Publiserv, Locato, Salubritas), Arhive, Poliției, Garnizoană militară, Tribunal etc.

Este clar că exista o nevoie socială. Oameni din aceste instituții voiau o locuință, la unii chiar era prima, dar se încadrau ei în criteriile pentru a ocupa una socială? Putea Primăria să repartizeze aceste locuințe cu regim special ca locuințe de serviciu? În ce măsură o firmă privată care administra un club sportiv se încadra să primească asemenea locuințe? Sau o asociație precum cea în care fraterniza Piatra Neamț cu Roanne, al cărei apartament era mai mult gol, cu excepția unor escapade la care, la un moment dat, făcea referire fostul primar Gheorghe Ștefan?

* Prefectura ne răspunde parțial și zice că vrea acte de la Primărie

Pe același principiu, să verificăm legalitatea vânzării apartamentelor, am cerut un punct de vedere Prefecturii Neamț. În principiu, am cerut să ni se explice dacă s-a dat aviz de legalitate pe respectivele hotărâri ale Consiliului Local. De asemenea, am cerut un punct de vedere cu privire la legalitatea vânzării apartamentelor, mai ales că un minister al actualului Guvern demonstrează că s-a făcut o ilegalitate.

Răspunsul Prefecturii este previzibil, nu spune nimic. Doar că așteaptă acte și că este necesară o perioadă îndelungată pentru studierea lor, mult mai îndelungată decât analiza actelor în cazul incompatibilității lui Dulamă: «Referitor la adresa dumneavoastră (…) prin care solicitați verificarea unor aspecte legate de vânzarea unor imobiler situate în municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazu, nr. 46-54, vă aducem la cunoștință că ne-am adresat Primăriei municipiului Piatra Neamț cu rugămintea de a ne comunica o serie de documente care au stat la baza adoptării actelor administrative la care faceți referire în cadrul corespondenței dumneavoastră. Având în vedere că pentru studierea acestora este necesară o perioadă îndelungată de timp, precizăm că rezultatul verificărilor întreprinse de instituția noastră vă va fi adus la cunoștință la adresele de e-mail menționate de dumneavoastră».

Semnează prefect Dana Soroceanu și șef serviciu Paula Măndița.

Singura precizare care se mai impune în acest punct al discuției este că, în mapa trimisă Prefecturii, am inclus toate documentele legate de caz – cele două hotărâri ale Consiliului Local pe baza cărora s-a făcut vânzarea, plus  adresa de la Minister. Suntem dispuși să mai ajutăm și cu alte documente, dacă arhiva Pefecturii, unde ar trebui să se găsească, a fost topită. Cât despre timpul necesar studiului, nu ne îndoim că va fi îndelungat, pe măsura importanței subiectului. Noi, oricum, vom reveni.

Valentin BĂLĂNESCU

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.