Război pe (mulţi) bani între UAT Țibucani și fostul primar

pietricica turism

Fostul primar de Țibucani, dr. Ioan Sârbu, și instituția pe care a condus-o vreme de două mandate, se află în ”război” la două instanțe din județ: Judecătoria Târgu Neamț și Tribunalul Neamț. Miza proceselor constă în diverse sume, pe care primăria vrea să le recupereze de la fostul primar. Dincolo de miza proceselor în sine, esenţa acestor litigii este o radiografie a unor ”întâmplări” din primării, care merită cunoscute. Pentru că procesele sunt încă în desfăşurare şi instanţa este singura care hotărăşte cum trebuie rezolvate, relatăm faptele pur şi simplu, fără comentarii, dar şi fără opiniile celor implicaţi. Mai ales că, la capătul unui proces, de regulă, una din părţi se consideră nedreptăţită.

* 50.000 de lei amendă de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

La Ţibucani, ca în multe alte aşezări rurale care vor să capete un statut civilizat, s-au făcut diverse lucrări pentru utilităţi. De exemplu, la începutul anului 2015, chiar în ziua de 14 ianuarie, UAT Țibucani, prin primar, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat cu SC DALEX GRUP SRL, contractul de achiziție publică nr. 241, având ca obiect ”Înființare rețea alimentare cu apă în comuna Țibucani”. Ulterior, s-a dovedit că acel contract a fost încheiat ”cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. 1 lit. a și c din OUG 34/2004 referitoare la promovarea concurenței între operatorii economici”, după cum a precizat UAT Ţibucani, în cererea de chemare în judecată a fostului primar, doctorul Ioan Sârbu. Pentru această abatere, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a amendat primăria cu 50.000 de lei, bani pe care acum UAT Ţibucani vrea să-i recupereze de la fostul primar, argumentând: ”Legătura de cauzalitate dintre modul culpabil şi defectuos de îndeplinire a atribuţiilor legale, de către pârât, în calitate de primar, şi prejudiciul cauzat reclamantului este evidentă, prin însăşi existenţa Procesului Verbal Nr. 011/17.09.2015. Prin urmare, răspunderea patrimonială pentru prejudiciul evident cauzat UAT Ţibucani, prin diminuarea bugetului local cu suma de 50.000 lei revine semnatarului contractului de achiziţie publică Nr. 241, respectiv pârâtului Sârbu Ioan, care a angajat Comuna Ţibucani într-un contract încheiat cu nerespectarea dispoziţiiior legale. Orice persoană are obligaţia de a respecta normele de conduită stabilite prin lege şi de a nu prejudicia în niciun fel drepturile şi interesele celorlalţi”.

Acţiunea a fost înregistrată la Judecătoria Târgu Neamţ, însă instanţa a constatat şi s-a pronunţat în acest sens, pe 12 februarie 2019, că Tribunalul Neamţ are competenţa de a soluţiona cauza. Prin urmare, ”meciul” se va muta la Piatra Neamţ.

* ”O situaţie de inferioritate pe temei politic şi de duşmănie”

Sumele impresionante pe care UAT Ţibucani vrea să le recupereze de la fostul primar şi pentru care a emis titluri executorii sunt legate, însă, de concesionarea păşunilor. Ioan Sârbu a contestat titlurile, a cerut ca instanţa să constate nulitatea lor absolută, dar a şi precizat în acţiunile sale judecătoreşti că actualul primar Petru Dorin Butnariu face aceste demersuri din ”duşmănie”.

În hotărârea judecătorească, pronunţată ca urmare a deschiderii acţiunii de anulare a titlurilor, instanţa a reţinut: ”În motivarea în fapt, reclamantul a arătat că i s-a comunicat prin poștă somația și titlul executoriu nr. 512412017 în care este nominalizat pentru plata în solidar cu încă 15 consilieri a sumei de 173.836,57 lei, conform Deciziei 52/2012 a Camerei de Conturi Neamț. Decizia nr. 52/2012 privește doar consilierii locali ai comunei Țibucani, nu pe el ca fost primar. Reclamantul a precizat că nu mai este primar din anul 2016 și recuperarea prejudiciului trebuia să se facă prin diligențele noului primar. Inițial s-a emis un titlu executoriu colectiv nr. 512412017 pentru un număr de 15 debitori plus el ca fost primar, titlu parțial nelegal deoarece el nu a avut calitatea de consilier local și nu a votat arendarea pășunii în loc de concesiune, deci este terț față de executarea silită. Față de celălalt titlu executoriu nr. 7037118.12.2017 emis personal pentru el pentru suma de 97.245,77 lei reprezentând debitul stabilit urmare a raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3412014 Curtea de Conturi și a deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea acestor măsuri, este nelegal pentru aceleași considerente – el nu a avut calitatea de consilier local și nu a votat arendarea pășunii în loc de concesiune”.

Fostul primar a susţinut, în faţa instanţei, că titlurile emise de actualul primar sunt abuzive, nelegale, făcute cu încălcarea competenţei şi cu intenţia de a-i crea un prejudiciu: o situaţie de inferioritate pe temei politic şi de duşmănie. Mai mult, dr. Ioan Sârbu consideră că actualul primar încearcă să transfere asupra lui o obligaţie pe care, de fapt, Dorin Petru Butnariu o are şi nu şi-a dus-o la îndeplinire.

În replică,  UAT Ţibucani a precizat, în întâmpinare, că verificările făcute de Curtea de Conturi în anul 2017 au privit modul de aducere la îndeplinire a unor măsuri dispuse în anul 2013: ”Din Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3412014 a Camerei de Conturi Neamţ reiese clar faptul că la nivelul Primăriei comunei Ţibucani, judeţul Neamţ, o serie demăsuri, printre care şi măsura 10 din Decizia Nr. 5212011 nu au fost duse la îndeplinire sau au fost îndeplinite parţial. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. 3 şi art. 37 din Legea nr. 9411992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în anul 2014, stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii verificate.

Astfel, până la emiterea Hotărârii judecătoreşti Nr. 78 din 24.06.2016, pronunţată de Judecătoria Târgu Neamţ în Dosar Nr. 1493i32112016 privind validarea alegerii domnului Butnariu Petru-Dorin în funcţia de primar al comunei Ţibucani, judeţul Neamţ, reclamantul Sârbu Ioan a avut calitatea de primar, fiind astfel supus prevederilor Legii nr. 9411992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în anul 2014. Faţă de aceste considerente, rugăm instanţa să se pronunţe asupra excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare de către reclamant şi, pe fond, să respingă cererea de chemare în judecatăformulată”.

Măsura nr. 10 din raportul Camerei de Conturi se referă la corecta determinare şi încasare a veniturilor, aferente anului 2010, din activitatea de păşune comunală. În anul 2013, UAT Ţibucani a contestat raportul de audit şi a obţinut, la Tribunalul Neamţ, anularea prejudiciului de 173.836,57 lei, reprezentând contravaloarea plăţilor directe unice pe suprafaţă pentru anul 2010. În schimb, Curtea de Apel Bacău a admis recursul Camerei de Conturi Neamţ şi printr-o decizie, pronunţată pe 31.03.2016, a respins ca nefondată contestaţia. Camera de Conturi n-a făcut altceva decât să constate că, vreme de doi ani după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, UAT Ţibucani n-a recuperat prejudiciul. Actualul primar a iniţiat demersurile legale în sensul recuperării banilor. Însă drumul se anunţă de durată. Contestaţia formulată de dr. Ioan Sârbu a fost respinsă la Judecătoria Târgu Neamţ, însă decizia instanţei a fost atacată de fostul primar şi dosarul a ajuns la Tribunalul Neamţ, unde are primul termen pe 8 mai 2019.

* 338 de hectare de păşune date în folosinţă gratuit

Camera de Conturi a descoperit o altă neregulă, legată de 9 hectare de păşune, lăsate în folosinţă gratuită unor persoane fizice, care i-au schimbat destinaţia în teren arabil, fără ca modificarea să fi fost aprobată şi operată în evidenţele primăriei. Dar neregula mai mare, pentru o suprafaţă semnificativă, este şi cea generatoare a unui alt prejudiciu imputabil fostei conduceri.

De reţinut este faptul că în anul 2012 Consiliul local Ţibucani a aprobat darea în folosinţă gratuită pentru anul 2012 a terenului în suprafaţă de 338,01 ha aferent trupurilor de păşune din terenul aparţinând domeniului public al comunei Ţibucani crescătorilor de bovine”, se arată în raportul de audit. ”În vederea estimării de către auditori a venitului din concesiuni nestabilit, neurmărit şi neîncasat pentru perioada ianuarie 2010 – martie 2014 (data controlului) s-a asimilat concesiunea/mp stabilită de entitate în cazuri similare (contractele de concesiune încheiate în 2013 pentru terenurile reprezentând  păşuni). Astfel pentru aceeaşi perioadă respectiv anii 2010, 2011, 2012, 2013 şi 2014 entitatea a concesionat terenuri reprezentând păşuni comunale practicând o redevenţă de 0,003 euro/mp/ an. În aceste condiţii, s-a estimat un prejudiciu în valoare de 66.496,90 lei, din care 16.212,00 lei majorări de întârziere”.

Revenind la ideea de ”întâmplări” prin primării, acordarea unor facilităţi de tipul folosinţei gratuite a păşunilor pare cea mai sigură şi mai rapidă cale de a produce pagube în vistieria comunelor. Recuperarea banilor, însă, este mult mai anevoioasă, dacă nu chiar imposibilă în unele cazuri. La Ţibucani, de exemplu, chiar dacă sentinţa definitivă va fi favorabilă primăriei, sumele care trebuie recuperate sunt suficient de mari pentru ca ”ratele” fixate pentru debitori, raportate la veniturile lor, să nu presupună un număr însemnat de ani de plată.

Cristina MIRCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.