Lanțul documentelor falsificate la Primăria Rediu

La Rediu, un iaz/balastieră este în plină activitate de construire pe baza unei autorizații de construire obținută ilegal, fapt recunoscut fără dubii de către cei care trebuiau să o elibereze. În acest moment, secretarul comunei, cel care a recunoscut că a semnat autorizația și a stampilat-o, după care înmânat-o beneficiarului, Dumitru Pisaltu, reprezentantul firmei Mitcontrans SRL, a atacat documentul în Contencios Administrativ. Instanței i se solicită să constate nulitatea documentului.

Din cauza buclucașei autorizații, dovedită ca fiind un act fără valoare juridică, au fost emise și alte documente, printre care autorizația pentru construirea iazului, care prevede că acesta va avea o suprafață de 31.388 mp, edificat pe un teren neproductiv. Despre cum a fost măsluită autorizația a scris „Mesagerul de Neamț” în urmă cu câteva săptămâni (amănunte aici și aici). Acum revenim pe urmele documentelor emise, în timp, de Primăria Rediu, în folosul aceleiași societăți comerciale, respectând același model. Hârtii înregistrate la primărie, fără ca ele să treacă prin circuitul firesc al documentelor și care, toate, au creat avantaje investitorului local. Iar elementul comun între Primărie și firmă pare să fie secretarul general al comunei, Alexandru Burlea.

Cum 3,3 ha teren arabil se transformă, din pix, în teren neproductiv

Pentru ca firma Mitcontrans să poată ajunge să-și facă un iaz și să poată comercializa legal pietrișul rezultat din excavații trebuiau îndeplinite anumite condiții legale. În primul rând trebuia ca terenul pe care acesta va fi construit să  fie unul considerat neproductiv, deoarece terenurile agricole au un anumit statut în momentul în care vrei să le scoți din circuit.

Trecem peste alte amănunte sordide, lăsăm asta pe mâna celor care fac ancheta, și ajungem la momentul în care terenul ajunge în proprietatea societății. Pe 6 noiembrie 2018  Filoteia Pisaltu  vindea societății reprezentate de Dumitru Pisaltu suprafața de 43.622 mp, din care 31.388 mp teren arabil și 12.234 mp teren pășune, totul consemnat într-un contract de vânzare-cumpărare beton. În contract, să nu fie vorbă cu privire la legalitatea și corectitudinea suprafețelor, se face trimitere și spre Cartea Funciară, unde sunt specificați și vecinii.

Peste fix o lună, pe 6 decembrie, la termenul în care cumpărătorul trebuia să anunțe organele fiscale despre tranzacție, din Primăria Rediu iese un document – nr. 1790/6 decembrie 2018 – (vezi foto adeverință), care adeverește că Mitcontrans SRL Rediu figurează înscrisă în Registrul Agricol cu 31.388 mp teren neproductiv și 12.234 mp pășune!

Foto: Adeverință înscriere registru agricol Rediu

Cum s-a transformat terenul agricol întru-unul neproductiv într-o lună?

În registrul de evidență al Primăriei Rediu, la numărul respectiv nu apare   nici o lămurire cu privire la conținutul documetului, doar că este o adresă de urgență! La fel cum s-a întâmplat cu autorizația de construire căreia i se cere acum nulitatea absolută, ceea ce duce cu gândul la o acțiune premeditată. Adeverința este semnată doar de Alexandru Burlea, secretarul comunei.

Pe 10 februarie, Oficiul de Cadastru Neamț eliberează carte funciară pentru terenul respectiv unde se spune că potrivit actului administrativ 1790 din 6.12.2018, „se actualizează înscrierea în cartea funciară în sensul schimbării categoriei de folosință a terenului din arabil de 31.338 mp și pășune de 12.234 mp, în neproductiv de 31.388mp…”.

Foto: carte funciară Rediu

Cum s-ar spune, un document dubios ajunge să producă un prim efect. Legal, dacă ne raportăm la finalizarea sa, nu și la documentul care l-a generat.

Culmea operativității: traseu birocratic Rediu – CJ – Rediu, în aceeași zi

De aici încep să producă efecte adeverința și modificarea din cartea funciară despre care vorbeam. În data de 9 ianuarie 2019, societatea Mitcontrans cere Consiliului Județean certificat de urbanism în scopul elaborării documentației pentru „autorizarea executării lucrărilor de construcții privind amenajare iaz piscicol cu valorificare material excavat”.  Evident face trimitere la cartea funciară care spune că are terenul neproductiv.

Primăria Rediu răspunde în aceeași zi unei adrese a Consiliului Județean care a făcut drumul spre Rediu și eliberează un aviz esențial pentru eliberarea certificatului de urbanism. Actul are numărul 90 din 9 ianuarie și spune (foto aviz) că terenul în cauză este proprietatea Micontrans SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare (unde se vorbește despre teren agricol) și că vorbim despre un teren neproductiv. Undeva la final mai apare o precizare importantă: terenul nu se impozitează, beneficiind de prevederile unui HCL local, nr. 76 din 27 noiembrie 2018. Inutil să mai precizăm că firma nu se încadrează  să beneficieze de această facilitate, dar ce mai contează câțiva leuți. Mai rămâne de menționat că în registrul de evidență, documentul este înregistrat de secretarul Burlea și că primarul nu-și recunoaște semnătura, la fel ca și pe autorizația despre care am tot vorbit!

Foto aviz teren Rediu

Nu trebuie să uităm că de la o adeverință care scoate din pix 31.000 mp din circuitul agricol, s-a ajuns la primul pas spre obținerea autorizației.

Precizare absolut necesară: Cum scoți un teren din circuitul agricol

Pentru ca terenul amintit să poată deveni neprodcțiv există o legislație destul de stufoasă și o procedură deloc ușoară. Totul este reglementat prin Ordinul 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole din extravilanul localităților, semnat de Petru Daea. Pentru cel arabil procedura vorbește inclusiv de un studiu pedologic și agrochimic, dar noi reținem că un document care să ateste aceste lucruri trebuia să fie depus la Primăria Rediu și la biroul de cadastru și publicitate imobiliară aferent. Cei din primărie spun că nu există un asemenea document de schimbare a categoriei de folosință a terenului în cazul nostru. Totuși, secretarul Alexandru Burlea emite o adeverință care spune exact acest lucru și deschide calea spre un şir de documente care să acopere o ilegalitate.

Un alt document suspect – acordul de reabilitare

În data de 19 august 2019 din Primăria Rediu mai pleacă un document – un acord de reabilitare, care are numărul de înregistrare 1211. În același registru de evidență respectivul document nu se regăsește nici ca dată, nici ca număr. Totuși, el există și stă și la baza Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 251/11.12.2020, valabilă până în 23.11.2021, pe care dl. Pisaltu a obținut-o după ce a primit direct de la secretarul comunei documentul fără semnătura primarului Morfolea. Pentru cei care nu au citit prima parte a materialului, rememorăm discuția cu secretarul Burlea: ”A, zice secretarul, da, există un document, dar nu este legal, deci, dl. Pisaltu nu are autorizație! Îndrăznim: dl. Pisaltu are autorizație de la Apele Române, pe baza celei de la Primăria Rediu. Vine explicația: are autorizație, știți, este semnată de mine, recunosc, dar nu e valabilă, că nu are toate semnăturile, nu a semnat, nu știu de ce, Primarul, că era prieten în trecut cu Pisaltu, acum probabil s-au certat și dacă nu sunt toate semnăturile, actul e lovit de nulitate, deci, repetă secretarul, dl. Pisaltu nu are autorizație, că actul e lovit de nulitate. Îndrăznim din nou: și totuși, dl. Pisaltu face iaz și transportă balast la greu, o face fără autorizație? A urmat o lungă expunere despre o angajată de la urbanism care tot face copii și îi încurcă pe cei din primărie cu autorizațiile și certificatele de urbanism, care când trebuie luate de la CJ, când de la primărie, care ar trebui să semneze documentele și care… Îl readucem la subiect pe dl. secretar și surpriză: știu că este o problemă, am fost personal la Apele Române să mă lămuresc (nu și să-i lămurească? – n.r.) și mi-au zis că există autorizație de la Rediu. Nu mi-au arătat-o! Îndrăznim iar, pe procedură: cum a ajuns un act nesemnat de primar, dar cu semnătura secretarului și ștampila aflată la îndemâna sa în  posesia dlui. Pisaltu? Răspuns final: ”Eu i l-am dat, știam că este prieten cu primarul!”

Un control care confirmă ilegalitățile de la Rediu

Inspectoratul de Stat în Construcții a verificat cum au fost respectate prevederile legale în emiterea autorizației de construire despre care am tot vorbit. Surpriza inspectorului: documentele nu au putut fi consultate deoarece secretarul a declarat că a restituit dosarul firmei, după ce și-a dat seama că autorizația a fost emisă cu încălcarea legii!!! Antologic, același secretar susține că autorizația nu a produs efecte juridice, deși pe baza ei se lucrează intens la extras pietriș din zonă! Inspectorului nu i-a rămas decât să conchidă, autorizația a fost emisă cu încălcarea legii, nu poartă semnăturile necesare, primarul susținând că i s-a falsificat semnătura, că au fost depăşite competențele legale de emiterea ei pentru un iaz și că lipsește dosarul de unde trebuia să fie, adică din Primărie. Primarului i s-a atras atenția că trebuie să facă tot ce este legal pentru revenirea în legalitate, adică anularea documentului.

Când se vor încheia aventurile secretarului la Rediu?

O simplă enumerare a documentelor suspecte de fals care se leagă de numele secretarului, în folosul firmei domnului Pisaltu – adeverință care scoate un teren din circuitul agricol, avizul prin care certifică forului județean această schimbare, acordul de reabilitare și apoi chiar autorizația semnată și ştampilată, apoi înmânată direct beneficiarului, – toate arată că postul de secretar este ocupat de o persoană care confundă funcția cu interese private și acționează conștient în defavoarea interesului comunității. De ce ocupă în continuare postul un personaj care a recunoscut partea cu măsluirea autorizației? Instituția suspendării din funcție nu poate funcționa în acest caz, până la lămurirea tuturor aspectelor?

Valentin BĂLĂNESCU

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 504, săptămâna 2 – 8 septembrie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *