În atenția patronilor de IMM-uri, PFA-uri și CMI-uri: se reia Măsura 1 de sprijin financiar nerambursabil

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a informat luni, 11 octombrie, printr-un comunicat de presă reluarea Măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, implementată prin OUG nr. 130/ 2020, din 25 octombrie, ora 10:00. De luni, 18 octombrie încep preînscrierile pe platforma creată special de Minister. Anul acesta bugetul alocat este de 65 milioane de euro, ceea ce înseamnă că 32.650 de microîntreprinderi vor primi câte un microgrant în valoare de 2.000 euro. În momentul de față ghidul aplicantului este trimis către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru obținerea avizului final. Până pe 18 octombrie platforma este testată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a nu prezenta blocaje atunci când va începe procedura de înscriere.

„Din data de 18 octombrie 2021, aplicația va permite crearea profilului, user-ului și parolei, pentru noile categorii de beneficiari. Aceștia vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele firmei înființate în anul 2019/II/IF/profesii liberale. Se vor putea înregistra și ceilalți aplicanți elibili care nu aveau cont pe platforma electronică. Relansarea Măsurii 1 va avea loc pe data de 25 octombrie 2021, începând cu ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului”, prevede comunicatul Ministerului Economiei.

Pot beneficia de sprijinul financiar:

-întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

-PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;

-PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.

Mădălina Z.