Raportul de activitate al Camerei de Comerț și Industrie Neamț pentru anul 2018

Raportul a fost aprobat de ADUNAREA GENERALĂ a membrilor CCI NEAMT din data de 29.03.2019

La adunarea generală a membrilor CCI Neamț care s-a desfășurat în data de 29.03.2019 au participat 59 % din total membri care au reprezentat un capital social de 461.529.756 lei respectiv 89% din total. În cadrul acesteia fost aprobat raportul de activitate și raportul de execuție bugetară pentru anul 2018 și planul de acțiuni pentru 2019.

Prezentăm mai jos forma succintă a raportului de activitate pentru anul 2018 aprobat de AG, pe compartimente și departamente .                                              

 • COMPARTIMENTUL PROIECTE : În 2018 au fost 4 proiecte în implementare
 1. Proiect MOBILITAS 2021 SGA 1 – S-a finanțat participarea a 23 noi antreprenori din România la stagii de practică în țări din Uniunea Europeană.
 2. Proiect PRE-SOLVE – JUST /2014/JC00/AG – In cadrul proiectului au primit consultanță antreprenorială 50 de firme aflate în risc de insolvență din Regiunea de Dezvoltare Nord -Est.
 3. Proiect “O nouă șansă pentru Succes în afaceri SUCCES +”. S-au organizat 18 sesiuni de curs “Competențe antreprenoriale” la care au participat și au fost certificate 365 de persoane. S-a organizat un concurs în cadrul căruia au fost selectate 43 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate cu 32.000 euro, fiecare.
 4. Proiect ”Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #businessresponsabil” – 501 persoane au participat la cursuri autorizate destinate antreprenorilor, managerilor si salariaților din compartimentele de resurse umane.
 • COMPARTIMENTUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: În anul 2018 au fost organizate  – 28 serii de cursuri la care au participat și au absolvit 356 de persoane. Cursurile au fost desfășurate în Piatra Neamț, Roman precum și în județele Prahova, Hunedoara, Arad, Maramureș, Brașov, Galați și Vrancea prin parteneriatul realizat între camerele de comerț județene.
 • DEPARTAMENTUL RELAȚII/TÂRGURI: În perioada de raportare s-au organizat 16 târguri regionale in municipiile Piatra Neamț și Roman la care au participat 480 de firme din întreaga țară. S-a  organizat participarea la 2 târguri naționale pe domeniul turism și s-au organizat două evenimente de tradiție – Zilele municipiului Piatra Neamț și Topul Firmelor Nemțene ajuns la cea de-a 25-a ediție. S-au eliberat 838 de certificate de origine și s-au organizat peste 14 întâlniri, dezbateri și conferințe dedicate antreprenorilor.
 • COMPARTIMENTUL CONSULTANȚĂ JURIDICĂ: În cadrul celor două birouri din Piatra Neamț și Roman s-au întocmit 2001 dosare pentru Registrul Comerțului și s-au eliberat un număr de 580 certificate constatatoare.
 • PROPUNERI FORMULATE ȘI TRANSMISE SPRE INSTITUȚII CU COMPETENȚE ÎN MODIFICAREA LEGISLAȚIEI:

1.Modificarea legii învăţământului în ceea ce priveşte învăţământul în sistem dual cu următoarele propuneri:

– simplificarea relaţiilor între şcoală, firmă şi elev;

– posibilitatea deducerii cheltuielilor avansate de firmă din impozitul pe profit / impozitul pe venitul microîntreprinderilor şi din contribuţia asiguratorie pentru muncă;

– acordarea de stimulente elevilor în funcţie de rezultatele la evaluările privind cunoştinţele teoretice şi practice.

 1. Modificarea legii uceniciei pentru:

-simplificarea metodologiei existente în acest moment;

-deducerea cheltuielilor efectuate de firmă cu pregătirea ucenicilor din impozitul pe profit / impozitul pe venitul microîntreprinderi şi din contribuţia asiguratorie de muncă;

3.Modificarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap după cum urmează:

-obligativitatea angajării unei persoane cu dizabilităţi pentru firmele care au mai mult de 100 de angajaţi în loc de 50 cum prevede legea în prezent;

-aprobarea achiziţiei de bunuri şi servicii de la firmele protejate, autorizate, în contravaloarea sumelor datorate la bugetul de stat, atunci când nu este posibilă angajarea unei persoane cu handicap.

4.Modificarea codului fiscal pentru scutirea salariaților de plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor aferente primelor sau stimulentelor acordate de angajator care au o valoare anuală totală mai mică sau egală cu salariul minim pe economie.

 1. Modificarea Legii 31/1990 privind societăţile comerciale după cum urmează:

-obligativitatea parcurgerii de cursuri de antreprenoriat pentru administratorii firmelor, cu excepţia celor care au studii superioare economice;

-declararea anuala a obiectului principal de activitate.

Președinte,

Mihai Apopii

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *